ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty „Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2023”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym (PDF, 221.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa w roku 2023 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym (PDF, 153.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-05 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont lokalu przy ul. Żagańskiej 1-3 celem utworzenia mieszkania o charakterze wspomaganym dla osób znajdujących się w kryzysie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (DOCX, 26.4 KiB)
 • Książka przedmiarów (PDF, 1.5 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-27 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty "Przygotowanie i realizacja bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej w 2022 roku"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie z formularzem ofertowym i załącznikami (DOCX, 24.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 25.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-27 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa w roku 2022r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie z formularzem ofertowym i załącznikami (DOCX, 60.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOCX, 13.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-27 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty „Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie z formularzem ofertowym i załącznikami (DOCX, 29.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOCX, 13.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-27 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2022 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie z formularzem ofertowym i załącznikami (DOCX, 25.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOCX, 13.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-18 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne (PDF, 87.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 13.7 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 12 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-01-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-04 15:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 138.7 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 12.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe: prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2021r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy ( Dz.U. z 2012r. poz. 719)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (DOCX, 19.5 KiB)
 • Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej (DOCX, 19.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy i spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu (DOCX, 12.8 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE (DOCX, 14.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 13.1 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 13.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji