ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i realizacja bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej w 2021 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularz ofertowy (DOCX, 19.6 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (DOC, 25.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (DOCX, 20.9 KiB)
 • Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług z zakresu żywienia (DOCX, 14.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 12.9 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 14.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 13.3 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 14 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-18 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularz ofertowy (DOCX, 25 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 25.8 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 21 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 13.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-30 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 235.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 192.7 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu składania ofert (PDF, 108.6 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego na pełnienie funkcji psychologa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PDF, 278.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-30 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe psycholog (PDF, 158.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 192.7 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu składania ofert (PDF, 108.5 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego na pełnienie funkcji psychologa (PDF, 244.5 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-27 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest : prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do udziału w negocjacjach (PDF, 289.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie art.22 (PDF, 193.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie art.24 (PDF, 191.3 KiB)
 • Druk oferty RDP na 2020 (PDF, 208 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze wykonawcy (PDF, 41.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-20 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • „Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2020” (PDF, 392.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 127.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa (PDF, 233.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 127.6 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2018-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-28 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2019r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe „Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2019r.” (PDF, 290.2 KiB)
 • Formularz oferty „Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2019r.” (PDF, 206.6 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (PDF, 43.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-28 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i realizacja bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej w 2019 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i realizacja bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej w 2019 roku. (PDF, 218.1 KiB)
 • Wynik zapytania ofertowego (PDF, 63 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji